Organizacja Konferencji Artron Gdańsk

ICES 2011 

W dniach 19-23 września w Gdańsku odbyła się Doroczna Konferencja Naukowa Międzynarodowej Rady Badań Morza - ICES 2011. Celem konferencji jest koordynacja współpracy naukowej w dziedzinie badań morza, środowiska morskiego oraz stanu zasobów morskich. Obrady miały miejsce w trzech lokalizacjach: Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Hotelu Gdańsk oraz Centralnym Muzeum Morskim. Na potrzeby konferencji Agencja Artron zapewniła 42" monitory plazmowe, drukarko-kopiarki oraz multifony, umożliwiające wieloosobową dyskusję. Na czas trwania obrad została również utworzona specjalna kafejka internetowa. Nad sprawnym i profesjonalnym przebiegiem konferencji czuwała nasza wysoko wykwalifikowana obsługa techniczna. Równocześnie w Centralnym Muzeum Morskim odbywała się Konferencja Europejskiego Forum Polityk Architektonicznych, podczas której zapewniliśmy tłumaczenie symultaniczne, nagłośnienie sali konferencyjnej oraz dodatkowo tłumaczenie symultaniczne podczas konferencji prasowej.

Katalog
do pobrania

Katalog Artron

Agencja ARTRON s.c. 80-392 Gdansk, ul. Szczecińska 44

tel./fax 58 556 53 00, tel. 58 761 85 20, 58 761 85 21

e-mail biuro@artron.pl

PRF