Organizacja Konferencji Artron Gdańsk

Debriefing meeting of Joint Customs Operation "BARREL" 

Organy celne państw członkowskich UE, jak również niektórych krajów spoza UE, we współpracy z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) przeprowadzają regularne, wspólne operacje celne oraz specjalne kontrole na poziomie europejskim, które przyczyniają się do zwalczania przemytu i wszelkiego rodzaju oszustw celnych. Jedną z takich operacji zorganizowanych przez polską Służbę Celną w ścisłej współpracy z OLAF była operacja "BARREL". O jej przebiegu i rezultatach dyskutowano podczas międzynarodowego spotkania w sopockim Grand Hotelu 23 lutego 2012 r. Agencja ARTRON zapewniła kompleksowe zaplecze techniczne tego prestiżowego wydarzenia. Zapewniliśmy system tłumaczeń symultanicznych, mikrofony dla prelegentów, 42" ekrany plazmowe, 6 laptopów, oświetlenie sceny za pomocą kolorowych LED, nagłośnienie hotelowego foyer oraz drukarko-kopiarkę na użytek gości konferencji.

Katalog
do pobrania

Katalog Artron

Agencja ARTRON s.c. 80-392 Gdansk, ul. Szczecińska 44

tel./fax 58 556 53 00, tel. 58 761 85 20, 58 761 85 21

e-mail biuro@artron.pl

PRF