Organizacja Konferencji Artron Gdańsk

Międzynarodowa Konferencja WOCCU 

Blisko 1400 delegatów z 50 krajów uczestniczyło w konferencji WOCCU (World Council of Credit Union), która odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. WOCCU promuje zrównoważony rozwój unii kredytowych i instytucji finansowych na całym świecie. Rada działa w imieniu światowego systemu unii kredytowych i współpracuje z rządami krajowymi w celu poprawy regulacji prawnych. W ciągu trwania eventu dyskutowano głównie na temat kryzysu w sektorze bankowym i jego wpływu na działalność unii kredytowych. Głos w debacie zabrały największe osobistości sektorów  finansowego i bankowego. Konferencja obejmowała liczne imprezy towarzyszące, w tym Światowe Forum Liderów Kobiet  oraz spotkanie młodzieżowych działaczy. Dotychczas konferencje WOCCU odbyły się m.in: w Barcelonie, Hong Kongu i Rzymie. To jedna z największych konferencji jakie do tej pory odbyły się w Gdańsku. To również ogromny prestiż dla naszego miasta jak i całego regionu. Dlatego też powierzenie nam kompleksowej obsługi technicznej tego wydarzenia było dla nas wielkim wyróżnieniem. Na potrzeby konferencji wyposażyliśmy wszystkie sale Filharmonii w ekrany projekcyjne, projektory, mikrofony, laptopy, drukarki, mównice i systemy dyskusyjne. Zapewniliśmy tłumaczenia symultaniczne dla 600 uczestników oraz wieloosobowy zespół obsługi technicznej.

Sukces przebiegu tego wydarzenia to dowód na to, że Agencja Artron to gwarancja organizacji i obsługi konferencji na najwyższym poziomie.

Katalog
do pobrania

Katalog Artron

Agencja ARTRON s.c. 80-392 Gdansk, ul. Szczecińska 44

tel./fax 58 556 53 00, tel. 58 761 85 20, 58 761 85 21

e-mail biuro@artron.pl

PRF